Perkongsian Peribadi, Pendidikan dan Kerjaya. Semua Kisah Lobam

Monday, April 22, 2013

Permohonan Hadiah Latihan Persekutuan Kedoktoran & Sarjana Secara Online

9:09 PM Posted by Lobam No comments
Assalamualaikum.

Program Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) merupakan satu program yang ditawarkan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) bagi mengikuti pengajian di peringkat Kedoktoran dan Sarjana di Dalam Negara dan Luar Negara secara Sepenuh Masa.
Pegawai yang mengikuti program ini akan diberikan Cuti Belajar Bergaji Penuh sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Perintah Am Bab ‘C’ Perkara 36. Sepanjang tempoh Cuti Belajar ini, pegawai mengisi Jawatan Latihan Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM. Tempoh Cuti Belajar ini layak diambil kira bagi tujuan perkiraan faedah-faedah persaraan. Pegawai layak untuk menerima Elaun Biasiswa serta penajaan Yuran Pengajian. 

Pegawai-pegawai yang diperakukan untuk mengikuti program ini hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan sahsiah yang baik serta sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya akan dapat memberi manfaat ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.

Pengenalan Program -

Tatacara & Panduan Permohonan -

Syarat-syarat Permohonan -

Panduan Menulis Kertas Cadangan -

Jenis-jenis Penyakit Kronik -

Senarai Bidang Ditawarkan -

Borang Permohonan Online -

Borang Perakuan Ketua Jabatan -

Borang Senarai Semak -
Maklumat lanjut di http://apps.moe.gov.my/ehlp/cbbptb/

0 Komen Sedia Untuk Dibaca:

Post a Comment